Připomínka schůze konané dne 7.11.2018 v 19 hodin

Připomínáme konání schůze našeho družstva dne 7.11.2018 v 19 hodin.

Představenstvo družstva